Coaching voor veerkrachtige organisaties

Als het om organisatiegroei gaat, dan bepaalt de veerkracht van de mens de maat.
Ieder mens bezit veerkracht: de potentie om bij veranderingen mee te bewegen en het vermogen te herstellen na flinke inspanning.
Hoe stemt u de doelstellingen af op de individuele vermogens? Is de groei bij u voor iedereen in de maat?

De Menselijke Maat coacht organisaties bij ontwikkel- en verandertrajecten om zo het beste van hun mensen te verbinden aan de organisatiedoelstellingen.

Kunnen uw mensen tegen een stootje?

De kracht van een organisatie is het beste zichtbaar bij veranderingen. Gaan mensen adequaat met de situatie om? Dat vraagt om veerkracht. Waaraan herkent u veerkrachtige mensen?

Energiek van plan naar resultaat?

De huidige situatie in kaart, het doel helder, en nu? Hoe kan iedereen mee in de verandering? Hoe houdt u mens en doel voor ogen?

Hoe krijgt u de onderstroom op tafel?

Plannen zijn onmisbaar, maar zonder goede samenwerking niet haalbaar. Staat u open om op een verrassende manier, ‘aan den lijve’ te ervaren hoe duidelijk u communiceert?

foto’s met dank aan: Bastiaan Heus

De Menselijke Maat is verbonden aan McChange; een club van organisatiecoaches die elkaar aanvullen